Learning Teams

Pilot Learning Teams Train de trainer 17 maart 2022

Pilot Learning Teams exclusief voor leden

Binnen MediRisk passen wij de methode van Collaborative learning (we noemen het ook wel Onderling Leren) toe. Wij ontwikkelen programma’s met een duur van 3 tot 6 maanden voor leden van de Onderlinge MediRisk met als doel om duurzame verandering op een specifiek onderwerp of met een specifieke methode te bereiken.

De meerwaarde van onderling leren

Dit doen wij door het onderling leren en het uitwisselen van ervaringen in (multidisciplinaire) teams van deelnemende zorgorganisaties. Tijdens het programma is er ondersteuning door experts, waardoor een versnelling en verbreding mogelijk is die normaal gesproken minder makkelijk binnen de eigen organisatie kan worden bereikt. Deze experts beschikken over kennis van het onderwerp en/of de onderliggende methode.

De methode “Collaborative Learning” is gebaseerd op de Breakthrough Series Collaboratives van het Institute for Healthcare Improvement in Boston.

Gedurende het programma is er niet alleen inhoudelijke ondersteuning maar doorlopen de teams ook projectmatig volgens een vast format tegelijkertijd bepaalde stappen om het uiteindelijke doel te bereiken. Binnen het HAP Collectief kan op deze manier op een gestructureerde en veilige manier nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan en gedeeld. Bijkomend voordeel is dat de ervaring van deze teams interessant kan zijn voor een grotere groep zorgorganisaties.

De methoden die wij toepassen tijdens de Collaboratives passen binnen een andere kijk op veiligheid die Safety-II wordt genoemd.

Collaborative gericht op de methode Learning Teams

Learning Teams wordt met name gebruikt in Australië o.a. door Sidney Dekker vanuit “Safety Differently” en vanuit HOP (Human and Organisational Performance). Learning teams zijn multidisciplinaire teams van mensen van de werkvloer die zich verzamelen rond een gezamenlijk vraagstuk. Het uiteindelijke doel van dergelijke teams is om samen meer inzicht te krijgen in het dagelijks werk en deze reflecties vertalen naar verbeteringen in de dagelijkse werkzaamheden.

Learning teams worden samengesteld uit professionals die betrokken zijn bij een bepaald zorgproces. Dit kan een gezamenlijk gekozen onderwerp zijn of voor iedere organisatie een eigen onderwerp.

Het Learning Team start met een training waarin de basisprincipes van Safety-II en de methode worden uitgelegd. Na de training gaan de teams in de praktijk gedurende een periode van 3 maanden aan de slag met de vijf stappen van een Learning Team aan de slag onder begeleiding van de experts.

Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun zorg- organisatie met Learing Teams de slag willen gaan.

Interesse? Mail naar preventie@medirisk.nl

 

Pilot Learning Teams Train de trainer 17 maart 2022

  • Datum : 17 maart 2022, met reflectiebijeenkomst 28 april slotbijeenkomst op 9 juni
  • Duur : Een dag
  • Locatie :
  • Kosten : Geen kosten. Training exclusief voor leden MediRisk
Data
  • 17 maart 2022