Debriefing

Pilot Debriefing 13 oktober 2022

Pilot Learning Teams exclusief voor leden

Binnen MediRisk passen wij de methode van Collaborative learning (we noemen het ook wel Onderling Leren) toe. Wij ontwikkelen programma’s met een duur van 3 tot 6 maanden voor leden van de Onderlinge MediRisk met als doel om duurzame verandering op een specifiek onderwerp of met een specifieke methode te bereiken.

De meerwaarde van onderling leren

Dit doen wij door het onderling leren en het uitwisselen van ervaringen in (multidisciplinaire) teams van deelnemende zorgorganisaties. Tijdens het programma is er ondersteuning door experts, waardoor een versnelling en verbreding mogelijk is die normaal gesproken minder makkelijk binnen de eigen organisatie kan worden bereikt. Deze experts beschikken over kennis van het onderwerp en/of de onderliggende methode.

De methode “Collaborative Learning” is gebaseerd op de Breakthrough Series Collaboratives van het Institute for Healthcare Improvement in Boston.

Gedurende het programma is er niet alleen inhoudelijke ondersteuning maar doorlopen de teams ook projectmatig volgens een vast format tegelijkertijd bepaalde stappen om het uiteindelijke doel te bereiken. Binnen de organisatie kan op deze manier op een gestructureerde en veilige manier nieuwe kennis en ervaring worden opgedaan en gedeeld. Bijkomend voordeel is dat de ervaring van deze teams interessant kan zijn voor een grotere groep zorgorganisaties.

De methoden die wij toepassen tijdens de Collaboratives passen binnen een andere kijk op veiligheid die Safety-II wordt genoemd.

Collaborative learning met behulp van de methode Debriefing

De methode Debriefing is erop gericht om met elkaar te leren en het vergroten van het adaptatievermogen. Om dit te kunnen doen dien je als team goed op elkaar te zijn ingespeeld. Debriefen is een laagdrempelige methode om iedere dag te werken aan de teamperformance, het leren en het vergroten van het situatiebewustzijn.

Teams reflecteren na bijvoorbeeld een behandeling van een patiënt of na het toepassen van een triage door met elkaar een aantal vragen te bespreken. Deze methode kan ook heel goed samen met de patiënt worden toegepast.

Bij de debriefing zijn alle professionals die betrokken die werkzaam op de afdeling. Wanneer de debriefing exact wordt toegepast wordt in samenspraak met de teams die deelnemen aan het gezamenlijk leren traject vast gesteld. Een belangrijke voorwaarde voor het opstarten van debriefing is dat er sprake is van psychologische veiligheid binnen het team waarin open en transparant (multidisciplinair) met elkaar gereflecteerd kan worden. Als dit onvoldoende het geval is kan de situatie voor personen als onveilig aan voelen.

Uitvoering

Het gezamenlijk leren traject start met een training waarin de basisprincipes van Safety-II en de methode wordt uitgelegd en geoefend. Na de training gaan de teams in de praktijk gedurende een periode van 3 maanden volgens een van te voren bepaald stappenplan aan de slag onder begeleiding van de experts.

Voor wie: kwaliteitsadviseurs die binnen hun zorgorganisatie met debriefen aan de slag willen gaan.

Interesse? Mail naar preventie@medirisk.nl

 

Pilot Debriefing 13 oktober 2022

  • Datum : 13 oktober 2022, reflectiebijeenkomst 10 november slotbijeenkomst 20 december
  • Duur : Een dag
  • Locatie : Nog niet bekend
  • Kosten : Geen kosten. Training exclusief voor leden MediRisk
Data
  • 13 oktober 2022