Samen leren van de praktijk

Platform Patiëntveiligheid is hét platform voor veiligheid in de gezondheidszorg en biedt een nieuw perspectief op veiligheid. Via dit platform gaan wij samen met de leden van de Onderlinge MediRisk dit nieuwe perspectief verder uitdiepen en toepasbaar maken voor de werkvloer. Platform Patiëntveiligheid is er voor zorgverleners, adviseurs kwaliteit en veiligheid, managers en iedereen die meer wil leren van de dagelijkse praktijk.

meer over het platform Meer over Safety-II

Wat is jouw kijk op patientveiligheid?

Dagelijks zijn honderden zorgprofessionals bezig de zorg nog veiliger te maken. Er is enorm veel expertise aanwezig. Dit platform bundelt alle kennis over Safety-II en patiëntveiligheid op één centrale plek. Dus heb je een aansprekend voorbeeld uit je eigen zorgorganisatie, een nieuwe werkwijze, een handige app; laat het ons weten.

Sloop de silo’s: van Safety-II naar Synesis

Erik Hollnagel is in zijn veiligheidsdenken Safety-II voorbij.

Professor Erik Hollnagel, grondlegger Safety-II

We willen hét platform voor Safety-II in de zorg zijn

MediRisk’ Arnoud van Schaik over het waarom van dit platform.

Arnoud van Schaik, directie MediRisk

'De grootste uitdaging in veiligheidsmanagement blijft: omgaan met complexiteit'

Jeanette Hounsgaard, veiligheidsexpert en met professor Erik Hollnagel de grondlegger van de FRAM (Functional Resonance Analysis Method).

'Niet de voorschriften op papier, maar het échte werk van de mensen is leidend.'

Marjan van Maanen, adviseur kwaliteit en veiligheid Meander Medisch Centrum en klinisch chemicus Merel van Wijnen.

“Wat me in de FRAM-methodiek aanspreekt is dat medewerkers heel bewust worden betrokken bij de analyse”

Joke Vermeeren, stafadviseur Kwaliteit en Patiëntenzorg Erasmus MC en Jolanda van der Zande, teammanager van de kliniek Hematologie.

'Steeds meer teams namen de aanpak over'

Jelle Baalman, gynaecoloog in Medisch Spectrum Twente

Wat is Safety-II?

Als je Safety-II leest, denk je waarschijnlijk: er is vast een Safety-I. Dat klopt. Bij Safety-I wordt veiligheid bepaald door zijn afwezigheid. Leren doen we van ongewenste gebeurtenissen. Vervolgens zoeken we dan naar oorzaken die we kunnen aanpakken. Safety-II kijkt naar de andere zijde van de medaille: veiligheid wordt bepaald door zijn aanwezigheid. De meeste dingen die we in ons dagelijks werk doen gaan naar tevredenheid. Maar hoe lukt ons dat? Hoe kunnen we onder wisselende omstandigheden toch steeds voor positieve uitkomsten zorgen? Daar gaat Safety-II over: leren en verstevigen van de dagelijkse praktijk waardoor meer dingen goed gaan.

foto: professor Erik Hollnagel, grondlegger Safety-II

Een andere kijk op veiligheid